วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

Classic and "South Indian Redwood, Sissoo Thumbhole" Stock.23/1/11


                                            Classic Style Stock   
                                       ไม้ประดู่ลาย 10 / 22 ลำหนา , ท้องแบน
                                      South Indian Redwood, Sissoo   Thumbhole